Søkeresultat

Lagrete deler

Hva er lagrede deler

Lagrete deler gir deg mulighet til raskt å gå tilbake til en bestemt del senere. Det kan være bra hvis du f.eks. trenger spesielle opplysninger før et kjøp, eller hvis du velger ut flere deler som du senere vil sammenlikne nøyere. Lagrete deler lagres som en cookie (informasjonskapsel) lokalt på datamaskinen.

Lagrete deler

Viktig informasjon

Du har ikke lagret noen deler på denne datamaskinen.